Selamat datang di Shio88 Perhitungan SGPtoto menggunakan rumus konversi lama
shio1 shio2 shio3 shio4 shio5 shio6 shio7 shio8 shio9 shio10 shio11 shio12
logo
RESULT ALL MARKET WAP WEB INFO PERGANTIAN REK DEPOSIT TOURNAMENT SLOT

MASUK

LUPA PASSWORD
USERNAME
PASSWORD


Peringkat Harian
Periode 28 May 2022.
Last Updated: 2022-05-28 04:20:00
Posisi UsernameTurn Over
1 kalxxx128,119,500
2 aqixxx54,282,370
3 ipuxxx24,874,785
4 mboxxx20,385,200
5 noaxxx19,512,000
6 duaxxx17,956,980
7 denxxx15,396,390
8 bodxxx12,494,950
9 atoxxx12,436,000
10 kebxxx11,708,450
11 kevxxx10,976,350
12 parxxx9,717,600
13 carxxx9,294,200
14 kawxxx8,656,400
15 mayxxx8,573,215
16 navxxx7,719,645
17 utaxxx6,509,400
18 basxxx6,440,000
19 andxxx6,244,996
20 jamxxx6,028,200
21 babxxx5,671,000
22 syaxxx5,662,190
23 ramxxx5,640,800
24 lanxxx5,509,300
25 donxxx5,376,635
26 gunxxx5,306,100
27 vivxxx5,210,100
28 garxxx5,171,250
29 erwxxx5,007,180
30 makxxx4,968,200
31 pauxxx4,942,500
32 ogexxx4,802,905
33 ajixxx4,739,750
34 ogexxx4,668,120
35 memxxx4,403,080
36 nanxxx4,086,800
37 lelxxx3,839,075
38 bamxxx3,820,000
39 renxxx3,815,000
40 cenxxx3,799,600
41 wadxxx3,795,800
42 bahxxx3,681,380
43 danxxx3,670,460
44 kekxxx3,633,600
45 ridxxx3,630,125
46 tupxxx3,503,400
47 mbaxxx3,502,350
48 rk1xxx3,492,000
49 thoxxx3,232,600
50 alaxxx3,232,400
Peringkat Bulanan
Periode 01 May 2022 s/d 31 May 2022.
Data per: 2022-05-27 10:00:00
Posisi Username
1 claxxx
2 dorxxx
3 selxxx
4 mazxxx
5 fasxxx
6 munxxx
7 barxxx
8 endxxx
9 kalxxx
10 bamxxx
11 aqixxx
12 parxxx
13 kebxxx
14 odhxxx
15 mbaxxx
16 hanxxx
17 mulxxx
18 elaxxx
19 gisxxx
20 sarxxx
21 purxxx
22 noaxxx
23 cikxxx
24 jojxxx
25 sivxxx
26 7ogxxx
27 beyxxx
28 fatxxx
29 gunxxx
30 arixxx
31 ardxxx
32 andxxx
33 sinxxx
34 petxxx
35 wulxxx
36 hokxxx
37 yasxxx
38 ipuxxx
39 asmxxx
40 mamxxx
41 milxxx
42 atoxxx
43 naaxxx
44 sutxxx
45 wahxxx
46 suhxxx
47 pakxxx
48 ogexxx
49 harxxx
50 kevxxx
51 kutxxx
52 wadxxx
53 mioxxx
54 budxxx
55 linxxx
56 mesxxx
57 bonxxx
58 munxxx
59 680xxx
60 acoxxx
61 zbaxxx
62 xxxxxx
63 kacxxx
64 humxxx
65 lalxxx
66 tolxxx
67 galxxx
68 maxxxx
69 krixxx
70 denxxx
71 azkxxx
72 rocxxx
73 sepxxx
74 kawxxx
75 marxxx
76 sakxxx
77 opixxx
78 nokxxx
79 luwxxx
80 hanxxx
81 merxxx
82 sasxxx
83 pauxxx
84 ngaxxx
85 davxxx
86 andxxx
87 edwxxx
88 ogexxx
89 thoxxx
90 mrgxxx
91 cvsxxx
92 kocxxx
93 parxxx
94 welxxx
95 sisxxx
96 plexxx
97 sulxxx
98 acexxx
99 dakxxx
100 rokxxx
 

ONLINE
ONLINE
ONLINE
OFFLINE


contact